ZDNet Australia – Interview on BlackBerry PDF flaw

 Jason Edelstein, CTO at Sense of Security interviewed by ZDNet Australia on BlackBerry PDF flaw